Tờ Gấp

Tờ Gấp

“Kích thước trải: 105×29.7 cm
Chất liệu: Giấy Couche 300 gsm
Kỹ thuật in: In offset 4 màu 2 mặt
Gia công: Cán màng bóng 2 mặt, cấn và gấp zích zắc”

Chia sẻ: