Sản phẩm khác

Thiết kế quảng cáo là một dịch vụ quan trọng không thể thiếu trong quảng cáo. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các nhà ...

Ép kim

Kỹ thuật sử dụng trong in ấn để logo, biểu tượng, phần chữ, một phần hình ảnh... muốn nhấn mạnh có bề mặt ánh ...