Catalogue Panasonic

Catalogue Panasonic

Bìa: C250 in màu 2 mặt cán màng một mặt

Ruột: C120 in màu 2 mặt

Gáy: Cà gáy dán keo

Kích Thước: 20.5 x 29.5

Số trang: 46

Danh mục: , Từ khóa:

Chia sẻ: