Brochure Sun Group 5 ngôn ngữ

Brochure Sun Group 5 ngôn ngữ

Bìa ngoài: UV định hình, Ép kim logo và cụm text
Bồi bìa ngoài và trong, may chỉ keo gáy
Hộp: UV định hình, ép kim logo, bồi carton 1200, bồi dựng hộp
Bìa: ép kim 7 màu
May chỉ keo gáy

Chia sẻ: